Sist oppdatert: 07.05.202007.05.2020

Sammendrag: Studie

Klageren fikk ikke fornyet oppholdstillatelse som student fordi han ikke hadde vist god nok progresjon i studiene.

Bakgrunn

Klageren fikk oppholdstillatelse for å studere ved Universitetet fra høsten 2016. Tillatelsen ble fornyet frem til høsten 2019. Han søkte igjen om å få tillatelsen fornyet høsten 2019. Mens søknaden om fornyet studietillatelse var til behandling, søkte han også om tillatelse for å arbeide.

Vurdering og konklusjon

UNE var enig med UDI i at vilkårene for fornyet studietillatelse ikke var oppfylt fordi det ikke var nok progresjonen i studiet.

Hvis søkeren er forsinket i studiene, må det gis en forklaring på hvorfor. En forsinkelse på mer enn ett år - som ikke skyldes fødselspermisjon eller sykdom som er dokumentert med legeattest - vil som hovedregel ikke bli akseptert.

Basert på et skriv fra studiestedet og en rapport om klagerens studieprogresjon, la UNE til grunn at klageren var forsinket med tre semestre. I klagen skrev klageren at han var registrert som student høstsemesteret 2019, og at han vil fullføre studiene i januar 2020. Han opplyste at han var forsinket i studiene fordi noen obligatoriske kurs bare var tilgjengelig i høstsemesteret. UNE mente at klagerens forklaring om forsinkelsen ikke kunne aksepteres, fordi forsinkelsen hverken skyldes sykdom attestert av lege eller foreldrepermisjon.

Det var heller ikke sterke menneskelige hensyn i saken eller særlig tilknytning til Norge slik begrepene skal forstås etter utlendingsloven.

Var dette sammendraget nyttig?