Sist oppdatert: 01.05.2020 01.05.2020

Sammendrag: Studie

Klageren fikk ikke fornyet sin studietillatelse fordi hovedformålet med opphold i Norge ikke var å studere på fulltid.

Bakgrunn

Klageren søkte om fornyet midlertidig oppholdstillatelse som student.

Vurdering og konklusjon

UNE var enig med UDI i at det ikke var sannsynliggjort at formålet med oppholdet var heltidsstudier. Klageren hadde blant annet arbeidet mer enn han hadde lov til. Han arbeidet nå fulltid på en restaurant i Oslo. UNE mente derfor at klagerens formål med oppholdet i Norge ikke var å studere fulltid ved studiestedet, som ligger på en annen kant av landet.

Klageren hadde heller ikke hatt nok studieprogresjon mens han har oppholdt seg i Norge. Blant annet viste karakterutskriften at han tok 10 av 40 studiepoeng vårsemesteret 2019. Det var heller ikke fremlagt ny dokumentasjon som viste at han hadde hatt nok studieprogresjon høstsemesteret 2019. Når det gjaldt opplysningen i klagen om at han hadde arbeidet fulltid for å dekke utgifter til skolepenger, viste UNE til at det er en forutsetning for å få oppholdstillatelse i Norge som student at klageren har både midler til underhold og skolepenger, og overholder de vilkårene stilles for oppholdstillatelsen og i utlendingsloven.

Det var ikke sterke menneskelige hensyn i saken og klageren hadde heller ikke særlig tilknytning til Norge slik disse begrepene skal forstås i loven.

Var dette sammendraget nyttig?