Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Anmodningen ble ikke tatt til følge. Enstemmig.

Sammendraget gjelder mann, ca 45 år nå, søkte opprinnelig beskyttelse i 2010.

Klageren fremla ikke pass eller identitetsdokumenter. Klageren opplyste at han var fra Sør-Somalia og flyktet fra krigshandlinger. Han fikk endelig avslag i 2011, da forklaringen hans ikke ble lagt til grunn. Han anmodet om omgjøring i 2015 med helsemessige anførsler, og opprettholdt ellers forklaringen fra 2010. Anmodningen ble avslått i 2016. I 2019, i forbindelse med uttransportering, opplyser han annen identitet og nasjonalitet, og at han frykter forfølgelse som bifil i sitt hjemland, Kenya.

Nemnda bemerket blant annet at det er mest sannsynlig at klageren er kenyansk borger, men tar ellers ikke stilling til klagerens identitet. Nemnda legger ikke klagerens forklaring til grunn for vurderingen om han trenger beskyttelse. Nemnda viser til at klagerens troverdighet er betydelig svekket ved at han søkte beskyttelse med annen identitet og nasjonalitet og på et oppdiktet grunnlag i 2010. Nemnda viser til at han selv ikke tok initiativ til å korrigere opplysningene, men kom med nye opplysninger etter at politiet konfronterte ham med sine undersøkelser om ham, og funn, blant annet på hans telefon. Anførslene om beskyttelsesbehov på grunn av seksuell legning kom ytterligere tre måneder etter at han ble konfrontert med ny nasjonalitet. Nemnda bemerker at hans forklaring om et aktivt seksualliv med flere mannlige partnere over lang tid, samtidig som han etablerte egen familie og bodde tett på øvrig familie, ikke er troverdig. Nemnda merker seg også at klageren gir motstridende opplysninger om sitt seksualliv i Norge. Nemnda bemerker at klagerens nye forklaring om bifil legning og homofil aktivitet framstår som oppkonstruert og etter hvert også utbygget for å tilpasse seg en mulig omgjøring av tidligere avslag.

Oppgitt identitet ble det ikke tatt endelig stilling til, men det er åpenbart at den ikke er sannsynliggjort. Det ble ikke gitt noen tillatelse.

Var dette sammendraget nyttig?