Sist oppdatert: 28.01.2020 28.01.2020

Sammendrag: Arbeid

Formålet med kulturutvekslingen var ikke oppfylt. Det fremsto som mest sannsynlig at klageren og vertsfamilien ville snakke vietnamesisk sammen.

Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke var vesentlige tvilsspørsmål.

Klagen ble ikke tatt til følge.

Kvinne søkte midlertidig oppholdstillatelse for å være au pair hos familie i Norge. UNE avslo søknaden fordi det ikke var sannsynliggjort at formålet om kulturutveksling kom til å bli oppfylt. Klageren og vertsfamilien var fra samme land og det ble lagt til grunn at de mest sannsynlig ville snakke vietnamesisk seg imellom. I forbindelse med søknaden var det opplyst at klageren og vertsfamilien hadde snakket sammen på vietnamesisk på Facebook tidligere. Videre hadde klageren oppgitt at hennes arbeidsoppgaver hos familien i stor grad skulle være å lære vertsforeldrenes barn vietnamesisk.

Var dette sammendraget nyttig?