1. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Formålet med kulturutvekslingen var ikke oppfylt. Det fremsto som mest sannsynlig at klageren og vertsfamilien ville snakke vietnamesisk sammen.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke opphold som au pair fordi formålet med oppholdet ikke var kulturutveksling.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2020
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som au pair fordi vilkåret om at hovedformålet med oppholdet er kulturutveksling ikke var oppfylt. Det var ikke sannsynliggjort at vertsfamilien ville være i stand til å formidle kunnskap om norsk kultur og samfunn til klageren.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som au pair fordi hennes formål med oppholdet i Norge ikke var kulturutveksling. Hun skulle bo hos en vertsfamilie i nærheten av sine egne familiemedlemmer.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som au pair fordi oppholdet i Norge ikke var kulturutveksling. Familien hun skulle bo hos brukte engelsk i dagligtalen, et språk også klageren snakker.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  UNE tilbakekalte deler av klagerens oppholdstillatelse. Forutsetningen for hennes tillatelse var at hun skulle være au pair i Norge. Da klageren ble oppsagt som au pair før tillatelsen utløp, var denne forutsetningen ikke lenger oppfylt.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge