Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte.

Klagen ble tatt delvis til følge. Enstemmig.

Kvinne søkte beskyttelse i Norge i 2015. Hun anførte risiko for forfølgelse som følge av at hun hadde inngått ekteskap med herboende afghansk borger, og med dette brutt en forlovelse som for en rekke år tilbake var inngått med hennes fetter i hjemlandet.

I nemndmøtet fortalte klageren om hvordan ekteskapet med herboende var bestemt av og arrangert av deres foreldre og at de to ikke hadde truffet hverandre før vigselen. Klageren hadde vært ukjent med at ektefellen hadde alvorlige psykiske problemer.

Etter en konkret vurdering kom nemnda til at klageren ikke risikerte forfølgelse ved retur.

Nemnda kom imidlertid til at sterke menneskelige hensyn tilsa at klageren ble gitt en tillatelse etter lovens § 38. Nemnda la vekt på at klageren, som 16-17-åring, var blitt giftet bort til ektefellen. Klageren hadde selv ikke hatt noen innflytelse ift avgjørelsen om ekteskapsinngåelsen. Nemnda viste til at ved en retur til hjemlandet ville klageren kunne bli oppfattet som en skilt kvinne, med det stigma dette kan medføre for en afghansk kvinne. Ved retur til hjemlandet vil hun ikke ha noen reell innflytelse over sin videre fremtid. Med dette som bakgrunn, og etter en konkret vurdering av den risiko for sosialt stigma klageren kan bli utsatt for ved en retur til Kabul som følge av et brutt samliv, mente nemnda at sterke menneskelige hensyn tilsa oppholdstillatelse etter lovens § 38.

Oppgitt identitet ble ansett ikke sannsynliggjort.

Tillatelsen ble gjort begrenset: Begrensningen kan oppheves ved fremleggelse av afghansk pass.

Var dette sammendraget nyttig?