Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Klagen ble enstemmig ikke tatt til følge.

Klageren søkte asyl i november 2015 og oppgav å være født i 2000. Han oppgav at fryktet farens fiender ved retur til hjemlandet. Videre forklarte klageren at han fryktet familien til kjæresten han hadde hatt i Pakistan. Endelig viste klageren til at han hadde konvertert til kristendommen.

Det ble foretatt alderstest av klageren som konkluderte med at klageren var 19 år eller eldre.

UDI avslo søknaden i mars 2017. UDI la til grunn at klageren var 17 år på vedtakstidspunktet. Siden klageren var under 18 år ble han innvilget en tillatelse etter utlendingsloven § 38 jf. Utlendingsforskriften § 8-8 frem til han var 18 år.

Nemnda opprettholdt enstemmig UDIs vedtak.

I sin vurdering viste nemnda til at klageren ikke fremstod som troverdig. Nemnda var enig med UDI at klageren minst fremstod som den alderen UDI hadde lagt til grunn. Nemnda fant ikke å kunne legge til grunn at klageren var en reell konvertitt eller risikerte forfølgelse på andre grunnlag en retur til hjemlandet.

Var dette sammendraget nyttig?