RB-22 skildrar kva for avgjerder som skal leggjast inn i praksisbasen. Skildringa skal leggje til rette for ei god forvaltning av praksisbasen til UNE.