Høyesterett med en hammer foran, illustrasjon.

Av Øyvind Havnevik, avdelingsdirektør i UNE

Dommer fra Høyesterett er en viktig rettskilde som UNE forholder seg korrekt og lojalt til, svarer avdelingsdirektør Øyvind Havnevik i dette innlegget.

I Aftenposten 23. februar kritiserer Olav Fykse Tveit, Kari Veiteberg og Berit Hagen Agøy fra Den norske kirke Utlendingsnemndas vurderinger i asylsaker om konvertering.

Uenighet om hvem som bør tros på at de har konvertert, og hva konvertitter risikerer i sine hjemland, er en ærlig sak. Det spesielle i dette innlegget var imidlertid at de tre gjennom en selektiv sitatbruk ga inntrykk av å ha Høyesterett bak seg i sitt syn.

De siterte dette fra en dom fra juni i fjor: «I en særlig stilling står uttalelser fra prester i Den norske kirke og fra andre med religionsfaglig kompetanse. Dersom uttalelser fra slike personer gjelder religionsfaglige spørsmål, må de tillegges betydelig vekt.»

Men i samme dom står også dette: «Samtidig er det ikke til å komme bort fra at også prester vil kunne bli påvirket av å ha en nær relasjon til de personene saken gjelder, og at dette kan påvirke deres syn på saken. Det må dessuten tas hensyn til at prester som regel bare vil være kjent med sakens faktum gjennom de opplysningene de har fått fra asylsøkeren eller representanter for denne, og at de derfor normalt ikke vil ha det brede bildet som utlendingsmyndighetene har.»

Det står at det er vanskelig å gi eksakte anvisninger på hvilken vekt presters vitneprov skal tillegges. Utgangspunktet vil være troverdigheten av asylsøkerens forklaring. Jo svakere denne er, jo mer skal det til før vitneforklaringer blir avgjørende. «Dette gjelder også for forklaringer fra prester og andre med religionsfaglig bakgrunn», skriver Høyesterett i dommen.

Flertallet ga UNE medhold, også i den konkrete enkeltsaken. I en pressemelding uttalte da Olav Fykse Tveit: «Når ekteparet i denne saken likevel ikke blir trodd på sin konvertering, selv om prestenes vitneforklaring om dette regnes som troverdig, er det svært skuffende.»

Dommer fra Høyesterett er en viktig rettskilde som UNE forholder seg korrekt og lojalt til, selvsagt også denne.

Dette debattinnlegget ble først publisert i Aftenposten 2. mars 2022.

Les mer: