UNE fekk 80 rettskraftige dommar i 2020.

rettssaksåret-2020_v4.jpg

 

Rettskraftige dommar 2020

Statistikk

  Dommar Medhaldsprosent
Tingretten 34 76%
Lagmannsretten 44 70%
Høgsterett 2 100%

Færre dommar frå tingretten

Talet på rettskraftige dommar frå tingretten er meir enn halvert samanlikna med 2019. Tingretten avsa 57 dommar i 2019 og 34 dommar i 2020.

Sakstypar

Flest dommar frå tingretten og lagmannsretten gjaldt saker om asyl, utvising og familieinnvandring.

Statistikk

  Dommar Medhaldsprosent
Asyl 36 72%
Utvisning 17 76%
Familieinnvandring 13 69%

Tema i Høgsterett

  • Den rettslege forståinga av «heimland» i asylsaker. Høgsterett kom til at det i dei fleste saker vil vere det same som statsborgarskap, men ikkje alltid.
  • Tvangsretur. Høgsterett kom til at konsekvensar av ein mogeleg tvangsretur ikkje kan bli vektlagde i asylsvurderingar.

Rettskraftige dommar dei siste tre åra 2018 - 2020

  • Tingretten: 158 dommar, medhaldsprosenten var 76%
  • Lagmannsretten: 118 dommar, medhaldsprosent var 73%
  • Høgsterett: UNE fikk medhald i 5 av 6 dommar

Visste du at:

Eit UNE-vedtak som blir kjent ugyldig av retten, blir sendt tilbake til UNE for ny behandling av saka? I mange tilfelle vil ein ny vurdering føre til at saka blir innvilga, men ikkje alltid. Det nye vedtaket skal alltid vere i tråd med premissane i dommen.