Religion

Ressursutvalget består av personer foreslått av ulike trossamfunn og livssynsorganisasjoner.

Ressurspersonene kan bli innkalt til nemndmøter i asylsaker der troverdigheten av en konvertering er et sentralt tvilsspørsmål. De vil da uttale seg om generelle religiøse og teologifaglige spørsmål, som for eksempel konverteringsprosesser og tros- og stiftelsesgrunnlaget til bestemte trossamfunn.

Det er nemndleder i den enkelte saken som avgjør om en ressursperson skal delta i nemndmøtet.

Ressurspersonene skal ha en objektiv rolle, og bidra med informasjon som kan ha betydning når nemnda skal avgjøre saken. De skal ikke uttale seg om troverdigheten av asylsøkerens forklaring eller om situasjonen i asylsøkerens hjemland.

Ordningen er et prøveprosjekt og skal vare i ett år. Formålet med ordningen er å styrke saksbehandlingen av konvertittsaker.

UNE ble pålagt å opprette utvalget av Justis- og beredskapsdepartementet i mai i år.

Instruksen kan du lese på regjeringens nettsider (eksternt nettsted).