Ventetiden for studiesaker er fire måneder

Det betyr at vi behandler de fleste studiesakene innen fire måneder. Ventetiden gjelder fra det tidspunktet saken kommer til UNE. Med en gang vi har behandlet klagen din vil du få beskjed fra oss.

Hvilke studiesaker prioriterer vi?

Vi har som mål at vi skal behandle din første søknad om studietillatelse innen studiet starter. Derfor prioriterer vi disse sakene før søknader om en fornyet studietillatelse. Likevel blir ikke alle saker behandlet før studiestart. Det kan skyldes at saken ble sendt til UNE rett før, eller rett etter studiestart. Det kan også skyldes at vi venter på informasjon fra deg som har klaget, eller fra andre instanser.

I andre studiesaker behandler vi som regel den eldste saken først. Likevel kan vi gjøre unntak fra dette når det er mest effektivt. Noen ganger ser vi at det er flere saker ved samme studiested, eller flere saker med samme problemstilling. Da kan det være mest effektivt å behandle disse samtidig. Det kan derfor bety at det tar kortere tid å behandle noen saker.

Vi prioriterer sjelden saker når noen ber oss om det. Da må det være noe helt spesielt i saken.

Hva kan du gjøre for at vi skal behandle saken din så raskt som mulig?

Du kan sørge for at vi har alle dokumentene vi trenger for å behandle saken. I studiesaker har UDI laget en sjekkliste for dette (eksternt nettsted). Det er også viktig at du leser vedtaket fra UDI og deres begrunnelse for hvorfor saken din ble avslått.

Dersom du har ny eller mer dokumentasjon, kan du sende dette til oss. For at vi skal vurdere dokumentasjonen som sendes inn, må den være oversatt til norsk eller engelsk av et oversettelsesfirma.

Når bruker vi lengre tid enn det vi sier?

Noen ganger bruker vi lengre tid på å behandle en sak enn det vi pleier. Da er det som regel en grunn til det. Det kan være at vi venter på informasjon fra deg som har klaget. Det kan også være at vi trenger informasjon fra andre instanser, som for eksempel en ambassade, politiet eller UDI.

Ventetiden kan endre seg

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.