1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Barnet fikk ikke familieinnvandring med fostermor i Norge fordi hun aldri har vært en del av fostermorens husstand. Barnet og fostermoren hadde ikke bodd sammen. Hjemmet til fostermor var heller ikke godkjent som fosterhjem.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2016
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2018
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge