1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Barnet fikk ikke familieinnvandring med fostermor i Norge fordi hun aldri har vært en del av fostermorens husstand. Barnet og fostermoren hadde ikke bodd sammen. Hjemmet til fostermor var heller ikke godkjent som fosterhjem.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse fordi han ikke var et etablert medlem av referansepersonens husstand. UNE mente at det ikke var grunn til å gjøre unntak fra vilkårene for familieinnvandring fordi innvandringsregulerende hensyn tilsa at tillatelse ikke bør gis.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Barnet fikk ikke familieinnvandring med fostermor i Norge fordi hun ikke har vært et etablert medlem av fostermorens husstand.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren oppga å være fosterbarn, men fikk ikke familieinnvandring fordi samtykke fra Barne-, ungdoms- og familieetaten ikke er gitt. Han var heller ikke et etablert medlem av referansepersonens (adoptivmors) husstand. Han hadde ikke bodd sammen med de oppgitte adoptivforeldrene på 10-15 år.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge