1. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdskort som familiemedlem til en EØS-borger. Det var ikke dokumentert at hans norske kone hadde utøvet EØS-rettigheter i det europeiske landet de flyttet til Norge fra.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  En kvinne fikk avslag på søknad om oppholdskort som familiemedlem til EØS-borger. UNE mente det ikke var dokumentert at hun var forsørget av referansepersonen i hjemlandet.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  En mann ble utvist med fem års innreiseforbud på grunn av flere straffbare forhold. UNE mente at "offentlig orden" tilsa utvisning, og at klageren representerte en trussel mot grunnleggende samfunnshensyn. Klageren kom til Norge da han var tenåring og under 15 år gammel, men UNE mente likevel at det ikke var uforholdsmessig å utvise ham.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Referansen (EØS-borgeren) hadde ikke hatt opphold i fem sammenhengende år som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende fordi hun hadde mottatt kontantstøtte og dagpenger etter frivillig oppsigelse. Klageren oppfylte derfor ikke vilkårene for varig oppholdsrett.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdskort som familiemedlem til EØS-borger fordi slektskapet mellom klageren og referansepersonen ikke var dokumentert. Det var heller ikke dokumentert at klageren hadde blitt forsørget av referansepersonen i hjemlandet, og at klageren hadde et reelt forsørgerbehov fremover i tid.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på søknad om oppholdskort som familiemedlem til EØS-borger fordi ektefellen var blitt norsk statsborger. UNE mente også at klagerens barn ikke kunne være referanseperson i henhold til EØS-retten. Det forelå heller ikke sterke menneskelige hensyn eller en særlig tilknytning til Norge, som tilsa at hun likevel skulle få opphold. UNE mente vedtaket ikke var i strid mot Norges internasjonale forpliktelser.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2018
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge