Sist oppdatert: 23.09.2023 23.09.2023

Sammendrag: Familie

Klageren ba om utsatt utreisefrist fordi barnet hennes var under utredning ved et norsk sykehus. UNE vurderte saken som en omgjøringsanmodning og med ønske om utsatt iverksetting. UNE hadde utsatt utreisefristen tidligere, og mente det ikke var grunnlag for å gjøre det igjen.

Bakgrunn

Klageren og barnet hennes hadde tidligere fått endelig avslag på søknaden om midlertidig oppholdstillatelse i familieinnvandring med klagerens ektefelle (referansepersonen). Årsaken til avslaget var at ektefellen ikke oppfylte kravet om tilstrekkelig fremtidig inntekt.
 
Klageren ba UNE om å utsette utreisedatoen de hadde fått. Begrunnelsen var at barnet hennes var under utredning for psykiske helseproblemer ved et norsk sykehus og hadde en planlagt time etter utreisefristen. Klageren hadde også bedt om utsettelse av samme årsak tidligere.
 
UNE behandlet henvendelsen som en anmodning om omgjøring og utsatt iverksetting.
 

UNEs vurdering

UNE mente det ikke var grunn til å ta opp saken til ny vurdering. Det var ingen holdepunkter for at UNEs vedtak var ugyldig.
 
UNE hadde tidligere innvilget utsatt utreisefrist for klageren og barnet. Det var ikke grunnlag for å utsette utreisefristen ytterligere.
 
UNE viste til at klageren kunne søke om en tillatelse på nytt når vilkårene var oppfylt.
 
UNE mente at klageren og datteren ikke var vernet mot retur til Russland.

Var dette sammendraget nyttig?