Sist oppdatert: 18.10.2023 18.10.2023

Sammendrag: Familie

UNE omgjorde UDIs avslag. Klageren fikk oppholdstillatelse for familieinnvandring med ektefellen fordi kravet til forsørgelse var oppfylt. UNE gjorde unntak fra kravet til tidligere inntekt fordi ektefellen var student og hadde fullført 60 studiepoeng siste studieår.

Bakgrunn

Klageren søkte om oppholdstillatelse med sin norske ektefelle (referansepersonen).
 
UDI avslo søknaden fordi ektefellen ikke oppfylte kravet til tidligere inntekt. Ektefellen var student, men UDI gjorde ikke unntak fra kravet til tidligere inntekt fordi det ikke var dokumentert at han hadde opptjent 60 studiepoeng forrige år.
 
Etter saken ble oversendt til UNE sendte klageren inn oppdaterte opplysninger om ektefellens arbeid, inntekt og studieprogresjon.
 

UNEs vurdering 

UNE vurderte de innsendte opplysninger om ektefellens arbeids- og inntektsforhold. UNE mente kravet til fremtidig inntekt var oppfylt fordi ektefellen var i fast jobb med en årsinntekt over kravet i utlendingsforskriften. Kravet til tidligere inntekt var ikke oppfylt, men UNE mente det kunne gjøres unntak fra dette kravet. UNE viste til at ektefellen hadde fullført studier i 2022 og at han hadde opptjent 60 studiepoeng siste studieår.
 
De øvrige vilkårene for oppholdstillatelse var også oppfylt.

Var dette sammendraget nyttig?