Sist oppdatert: 23.09.2023 23.09.2023

Sammendrag: Familie

Klageren fikk ikke familiegjenforening fordi ektefellen, som var pensjonist, ikke oppfylte underholdskravet.

Bakgrunn

Klageren søkte familieinnvandring med sin ektefelle (referansepersonen), som var norsk statsborger. UDI avslo søknaden fordi referansepersonen ikke hadde nok inntekt (underholdskravet).

UNEs vurdering

UNE viste til at underholdskravet stiller krav til fremtidig og tidligere inntekt. I tillegg må referansepersonen ikke ha mottatt sosialstønad det siste året.

Ektefellen mottok pensjon, men den var lavere enn det som er kravet til fremtidig inntekt. Han opplyste at han leide ut en bolig i hjemlandet. Leieinntektene var ikke meldt inn til skatteetaten. Den innsendte dokumentasjonen var ikke oversatt. Kontoutskriftene stemte heller ikke med leiesummen. UNE fant derfor ikke denne inntekten sannsynliggjort.

Ektefellen hadde heller ikke hatt høy nok inntekt det siste året. Det er mulighet til å gjøre unntak fra kravet om tidligere inntekt dersom kravet til fremtidig inntekt er oppfylt. Siden ektefellen ikke oppfylte kravene til fremtidig inntekt, kunne det ikke gjøres unntak.

UNE vurderte også om man kunne gjøre unntak fra underholdskravet på grunn av særlig sterke menneskelige hensyn. Ektefellen hadde forklart at han var gammel og ikke hadde mulighet til å få høyere inntekt i fremtiden. UNE viste til at lovgiver bevisst hadde valgt å ikke gjøre unntak fra underholdskravet for pensjonister. Videre viste UNE til at det ikke var sannsynliggjort at han ikke ville få høyere inntekt i fremtiden. Det var heller ikke opplyst at det var umulig for paret å bo sammen i klagerens hjemland. Klageren fikk derfor ikke oppholdstillatelse.

Var dette sammendraget nyttig?