Sist oppdatert: 15.03.202215.03.2022

Sammendrag: Reisedokumenter

Klageren fikk fornyet sitt reisebevis for flyktninger. UNE mente at hun hadde gitt en troverdig forklaring om tapet av sitt forrige reisebevis. Det var ikke noen særlig grunn til å nekte henne reisebevis.

Bakgrunn

Klageren hadde fått midlertidig oppholdstillatelse med flyktningstatus i Norge i UNEs vedtak. Samtidig fikk hun innvilget reisebevis for flyktninger. Senere fikk klageren permanent oppholdstillatelse.

Klageren søkte om fornyelse av sitt reisebevis for flyktninger. Hun opplyste at hun hadde mistet sitt forrige reisebevis, men kunne ikke redegjøre for hvor og hvordan dette hadde skjedd. Hun opplyste om datoen hun trodde reisebeviset ble borte. UDI avslo klagerens søknad, fordi de mente at klageren ikke hadde gitt en troverdig forklaring på hvordan tapet hadde skjedd, slik utlendingsforskriften § 12-3 krever. UDI mente derfor at vilkårene for fornyelse ikke var oppfylt.

Klageren påklaget vedtaket og forklarte at hun ble oppmerksom på at reisebeviset var borte da hun planla en utenlandsreise. Siste gang klageren husket at hun så reisebeviset var da hun søkte om fornyelse av sin oppholdstillatelse. Hun mistenkte ikke at reisebeviset var stjålet. Klageren fortalte at hun hadde en travel hverdag med arbeid og studier, og at hun ikke hadde hatt behov for reisebeviset før hun oppdaget at det var borte. Hun visste ikke når og hvordan dette hadde skjedd, men meldte reisebeviset tapt så snart hun forsto at hun ikke kunne finne det.

UDI vurderte opplysningene i klagen, men mente at det ikke var grunnlag for å omgjøre vedtaket.

Vurdering og konklusjon

 
UNE viste blant annet til at reisebevis kan fornyes dersom vilkårene for å få et reisebevis fortsatt er oppfylt. Dersom reisebeviset er tapt, kan utlendingsmyndighetene nekte å utstede et nytt hvis klageren ikke kan gi en troverdig forklaring på hvordan dette skjedde, se utlendingsforskriften § 12-3.
 
UNE mente i motsetning til UDI at klageren hadde gitt en troverdig forklaring om tapet av reisebeviset. UNE mente det var ikke noen særlig grunn til å nekte klageren reisebevis. 

Var dette sammendraget nyttig?