Sist oppdatert: 26.08.2021 26.08.2021

Sammendrag: Permanent oppholdstillatelse

UNE innvilget permanent oppholdstillatelse til klageren. UNE mente at UDIs vurdering av at klageren hadde vært separert i mer enn tre måneder i kvalifiseringsperioden ikke var riktig fordi det er den faktiske situasjonen i saken som må legges til grunn.

Bakgrunn:

Mann hadde fått midlertidig oppholdstillatelse basert på ekteskap med norsk statsborger etter utlendingsloven § 40. Tre år senere søkte han om permanent oppholdstillatelse. UDI avslo søknaden fordi de mente at klageren ikke hadde oppfylt vilkårene for den underliggende oppholdstillatelsen sin i hele kvalifiseringsperioden. I følge opplysninger fra folkeregisteret hadde ekteparet vært registrert som separert i tre måneder og fire dager i kvalifiseringsperioden. Kravene for permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 62 første ledd bokstav b var dermed ikke oppfylt.
 

Vurdering og konklusjon:

Det følger av fast og langvarig forvaltningspraksis at vilkårene etter utlendingsloven § 62 første ledd bokstav b er oppfylt selv om det foreligger en periode på opp til tre måneder i kvalifiseringsperioden hvor vilkårene for den underliggende oppholdstillatelsen har vært brutt.UNE mente at det var den faktiske situasjonen som måtte legges til grunn, selv om separasjonen formelt sett opphørte på et senere tidspunkt. Klageren hadde sendt inn bilder av seg og sin kone som viste at de hadde gjenopptatt samlivet før separasjonen formelt sett ble registrert som opphørt i folkeregisteret. I tillegg ble det dokumentert at klageren også hadde meldt adresseendring tilbake til parets felles adresse før separasjonen formelt opphørte. Den faktiske situasjonen var etter dette at klageren hadde vært separert i mindre enn tre måneder og oppfylte dermed vilkårene for den underliggende oppholdstillatelsen sin i hele kvalifiseringsperioden
 
UNE vurderte at klageren oppfylte vilkårene i utlendingsloven § 62 første ledd bokstav b. De øvrige vilkårene for i utl. 62 første ledd var oppfylt og klageren ble innvilget permanent oppholdstillatelse.

Var dette sammendraget nyttig?