Sist oppdatert: 25.03.2021 25.03.2021

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Klageren ba UNE omgjøre avslaget på asylsøknaden. Hun kom med nye opplysninger om at hun hadde opplevd seksuelle overgrep. UNE trodde på deler av forklaringen, men mente det ikke var risiko for forfølgelse ved retur til hjemlandet.

Bakgrunn

 
Klageren hadde tidligere fått endelig avslag på asylsøknaden, men ba UNE om å omgjøre sitt vedtak.
 
Hun fastholdt sin tidligere asylforklaring, og var ikke enig med UNE i at forklaringen ikke var troverdig. Landinformasjonen viser at det kan skje at unge i Afghanistan innleder utenomekteskapelige relasjoner, og at kvinner rømmer fra sine familier. Klageren fastholdt også at afghanerne hun hadde blitt kjent med og bodde hos i Norge var tilfeldige bekjentskaper, som hun ikke hadde noen relasjon til fra før.
 
I tillegg kom klageren med ny informasjon om at hun hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep, først av kjæresten som hjalp henne med å flykte, og deretter av smuglere på veien til Norge.
 

UNEs vurdering

 
UNE endret ikke vedtaket. UNE mente blant annet at det det forekommer at unge afghanere etablerer relasjoner uten foreldrenes kjennskap. Slike relasjoner er likevel fortsatt uvanlige i en afghansk kontekst. UNE mente at klageren hadde ikke forklart seg på en måte som gjorde det troverdig at hun var et unntak fra det generelle bildet. Det samme gjaldt klagerens forklaring om sitt familienettverk, som skilte seg fra normen om afghanske storfamilier, og hennes forklaring om flukten fra Afghanistan. UNE mente videre at det var uklart hvem klagerens nettverket i Norge bestod av, og mente at klageren tilbakeholdt informasjon.
 
Angående forklaringen om overgrep, viste UNE til at klageren ikke hadde gitt noen utfyllende forklaring om dette. UNE tok utgangspunkt i at klageren har blitt utsatt for overgrep på reisen til Norge. Det fantes imidlertid ikke noen informasjon om at dette skulle være kjent for andre, og UNE mente derfor at dette ikke innebar noen risiko for klageren ved retur til hjemlandet.
 

Var dette sammendraget nyttig?