Sist oppdatert: 26.08.202126.08.2021

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende fordi det ikke var tilstrekkelig dokumentert at det var økonomisk grunnlag for driften slik at underholdskravet ville være oppfylt.

Bakgrunn

Klageren søkte om oppholdstillatelse for å etablere et firma i Norge.

Søknaden ble avslått fordi UDI mente at det ikke var tilstrekkelig dokumentert at det var økonomisk grunnlag for driften og at kravet til sikret underhold ville være oppfylt gjennom forretningsvirksomheten.

Vurdering og konklusjon

For å få oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende må søkerens kompetanse og rolle i virksomheten være dokumentert. Videre må underholdskravet være sikret gjennom ervervssvirksomheten. Dette forutsetter at det blant annet legges frem en detaljert forretningsretningsplan med planer for finansiering og budsjett. Hvis virksomheten forutsetter tillatelser fra offentlige myndigheter, må det legges frem bekreftelse på dette, eventuelt en erklæring om at slik tillatelse vil bli utstedt.

UNE var enig med UDI i at det ikke var tilstrekkelig dokumentert at underholdskravet ville bli oppfylt gjennom næringsvirksomheten. UNE opprettholdt UDIs avslag på klagerens søknad om oppholdstilaltelse for å drive selvstendig næringsvirksomhet.

Var dette sammendraget nyttig?