Sist oppdatert: 20.05.202220.05.2022

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk avslag på søknaden om arbeidstillatelse som sesongarbeider, fordi arbeidet ikke var sesongarbeid.

Sakens bakgrunn

Klageren hadde søkt om oppholdstillatelse som sesongarbeider som kokk, men UDI avslo søknaden. UDI mente det ikke var sannsynliggjort at arbeidet som kokk var sesongbetont eller skulle utføres i forbindelse med ferieavvikling.

Vurdering og konklusjon

UNE kom til at den tilbudte stillingen ikke var sesongrelatert arbeid. UNE bemerket at sesongbasert virksomhet er arbeid som bare kan drives en begrenset del av året. For hotell- og restaurantnæringen anses høysesongen å ligge innenfor tidsrommet mai til september. I arbeidstilbudet fremgikk det imidlertid at klageren skulle gjøre arbeidsoppgaver som utføres hele året. I tillegg var klageren blitt tilbudt arbeid utover den perioden som var høysesong.

UNE vurderte om klageren kunne få tillatelse som ferievikar. For å få dette, må man erstatte en bestemt ansatt som er på ferie. Det var ikke fremlagt dokumentasjon på at klageren skulle være ferievikar for en ansatt.

UNE konkluderte med at klageren ikke oppfylte vilkårene for oppholdstillatelse som sesongarbeider eller ferievikar.

Var dette sammendraget nyttig?