Sist oppdatert: 30.11.202130.11.2021

Sammendrag: Familie

Klageren fikk ikke familieinnvandring med ektefellen fordi hun ikke lenger ønsker at mannen skal komme til Norge. Vilkåret om at de skal bo sammen var derfor heller ikke oppfylt.

Bakgrunn

 
Klageren søkte om familieinnvandring ved ambassade i utlandet. Formålet med søknaden var å bo i Norge med oppgitt ektefelle (referansepersonen). Referansepersonen kontaktet senere UDI og forklarte at hun ikke lenger ville at klageren skulle komme til Norge.
 

Vurdering og konklusjon

UNE var enig i UDIs avslagsvedtak. Vilkårene for familieinnvandring med ektefelle i Norge var ikke oppfylt fordi referansepersonen ikke lenger ønsker at klageren kommer til Norge. Det var derfor heller ikke sannsynliggjort at ektefellene skal bo sammen i Norge.
 
UNE vurderte ikke om andre vilkår for oppholdstillatelse var oppfylt fordi det ikke var avgjørende for resultatet. 
 

Var dette sammendraget nyttig?