Sist oppdatert: 26.08.2021 26.08.2021

Sammendrag: Familie

Klageren fikk oppholdstillatelse i familieinnvandring med ektefelle. Ekteskapet ble ikke ansett for å være et omgåelsesekteskap.

Bakgrunn

 
Gambisk man søkte om familieinnvandring med ektefelle i Norge (referanseperson). UDI mente det var sannsynlig at klageren hadde inngått ekteskap med referansepersonen hovedsakelig for å etablere et grunnlag for opphold i Norge (omgåelsesekteskap).  
 

Vurderinger og konklusjon

 
Etter en å ha gjennomgått sakens dokumenter samt hørt både klageren og referansepersonen i forvaltningssamtaler mente UNE etter en konkret helhetsvurdering, og under ikke ubetydelig tvil, at ekteskapet ikke var et omgåelsesekteskap.
 
UNE var enig med UDI i at det er et stort utvandringspotensiale fra Gambia, og at erfaring tilsier at søkere fra Gambia inngår ekteskap med personer i Norge for å skaffe seg oppholdstillatelse. UNE var også enig med UDI i at ekteskapet var atypisk i forhold til etablerte normer i klagerens hjemland. Det ble særlig vist til at et ekteskap med en mer enn 10 år eldre kvinne som ikke kan få barn står i kontrast til det som er vanlig i gambisk tradisjon, hvor det å stifte familie er viktig.
 
UNE mente at det ikke var vesentlig motstrid mellom partenes forklaringer, og at det var gitt plausible forklaringer på motstriden i klageomgangen. UNE mente i motsetning til UDI at klagerens oppholdshensikt ikke var så fremtredende i saken. Referansepersonen hadde ikke vært klar over at hennes uførepensjon var tilstrekkelig for å oppfylle underholdskravet som stilles i familieinnvandringssaker. Referansepersonen hadde derfor helt fra starten av forholdet gjort det klart for klageren at han derfor ikke kunne komme til Norge. Til tross for dette fridde klageren og de inngikk ekteskap.
 
UDI hadde også utvist klageren med fem års innreiseforbud og meldt ham inn i SIS. Da UNE omgjorde UDIs avslag, var det ikke lenger grunnlag for å utvise klageren. UNE omgjorde derfor UDIs utvisningsvedtak.
 

Var dette sammendraget nyttig?