Sist oppdatert: 15.07.2020 15.07.2020

Sammendrag: Tilbakekall

Klagerens oppholdstillatelse som nasjonalitetskokk ble tilbakekalt fordi klageren hadde jobbet for flere restauranter uten å ha lov til det.

Bakgrunn

Klageren hadde oppholdstillatelse for å arbeide som nasjonalitetskokk hos en bestemt arbeidsgiver. NAVs Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret) og klagerens skatteopplysninger viste imidlertid at han hadde utført arbeid hos andre restauranter, samt at han hadde hatt andre arbeidsoppgaver i tillegg til å være kokk.

Klageren forklarte at han hadde blitt instruert av arbeidsgiveren til å bytte arbeidssted, og at alle restaurantene tilhørte samme kjede. Han forklarte videre at en sushi-kokk også må hjelpe til i restauranten, men at det var feil oppført i Aa-registeret at han hadde arbeidet som servitør.

UNEs vurdering

UNE mente det var uttrykkelig presisert i vedtaket at klageren kun hadde lov til å jobbe for én spesifikk restaurant. Selv om det var klagerens sjef som har bedt ham om å jobbe på en annen restaurant i samme kjede, så mente UNE at dette var et brudd på vilkårene i tillatelsen, og dermed ikke noe han hadde lov til.

UNE tolket registreringene i Aa-registeret og opplysningene i klagen som at klageren hadde utført oppgaver som også innebar servering og kjøkkenarbeid. UNE mente at det måtte legges til grunn at registreringene i Aa-registerert var korrekte. Tillatelsen ble derfor tilbakekalt.

Var dette sammendraget nyttig?