Sist oppdatert: 15.07.2020 15.07.2020

Sammendrag: Visum

Klagerens spanske Schengen-visum ble annullert. UNE mente det var åpenbart at vilkårene for å få visum ikke var oppfylt da han fikk innvilget visumet.

Bakgrunn

Klageren søkte om visum til Spania ved det spanske generalkonsulatet i Tangier. Han oppga at formålet med søknaden var å være turist i Spania. Søknaden ble innvilget

.

Klageren ble stoppet for utlendingskontroll da han ankom Norge med fly fra Barcelona. Stempler i passet hans viste at han hadde blitt stemplet inn i Schengen-området samme dag.

UNEs vurdering

UNE mente at det var åpenbart at vilkårene for å få visum ikke var oppfylt da visumet ble gitt til klageren (se utlendingsloven § 10 første ledd siste avsnitt). Klageren hadde fått et Schengen-visum for å besøke det landet som innvilget visumet. Han hadde opplyst i søknaden at hovedformålet med visumet var å være turist i Spania.

I klagen opplyste klageren at han skulle besøke venner i Barcelona etter oppholdet i Norge. UNE mente dette ikke var sannsynliggjort. Da han kom til Norge fortalte han selv under utlendingskontrollen at planen hans var å besøke sin norske ektefelle i Norge.

UNE la heller ikke vekt på opplysningene i klagen om at ektefellen hadde bedt ham om å bli lenger i Norge enn planlagt for å støtte henne etter at hennes bror døde i en bilulykke. UNE mente at denne opplysningen ikke bidro til å sannsynliggjøre at vilkårene for Schengen-visumet var oppfylt da det ble utstedt av spanske myndigheter.

UNE la også vekt på at klageren hadde søkt om familieinnvandring med ektefellen i Norge ved den danske ambassaden i Rabat en uke før innreisen til Norge. UNE mente dette underbygget at klagerens hensikt var å oppholde seg i Norge i hele visumperioden.

UNE mente at klageren hadde gitt villedende opplysninger i visumsøknaden. Det var ikke sannsynliggjort at hovedhensikten var å reise til landet som ga ham visum. Visumet kunne derfor annulleres (se reglene i Visumforordningen artikkel 34 punkt 1). 

Var dette sammendraget nyttig?