Sist oppdatert: 22.04.2021 22.04.2021

Sammendrag: Familie

Nemnda mente at ekteskapet ikke var et omgåelsesekteskap. Klageren fikk dermed familiegjenforening med ektefellen. UDIs manglende vurdering i vedtaket av "kan-skjønnet" var en saksbehandlingsfeil.

Bakgrunn

 
Mann fra Senegal søkte flere år tidligere om familieinnvandring med en nesten ti år eldre norsk kvinne som ble oppgitt å være hans ektefelle (referansepersonen).
 

Vurdering

 
Klagesaken ble avgjort i nemndmøte. Nemnda kom til at ekteskapet mellom partene i denne saken ikke er et omgåelsesekteskap (et ekteskap der hovedgrunnen til at personen gifter seg er at han/hun vil ha oppholdstillatelse i Norge). Klageren fikk derfor innvilget oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 40 første ledd, se fjerde ledd.
 
Nemnda vektla at partene har kjent hverandre i over 10 år, vært kjærester i over halve tiden og gift resten av tiden. Det dreier seg om voksne mennesker som har gjort selvstendige og reflekterte valg. Begge har barn fra før og de skal ikke ha barn sammen. Nemnda mente at aldersforskjellen der hun var omtrent 10 år eldre enn ham ikke kunne tillegges noen avgjørende vekt. Referansepersonen har tilbrakt flere måneder i året over flere år sammen med klageren i Senegal. De kommuniserer på engelsk, og har ellers hatt tilnærmet daglig kontakt per telefon. Nemnda mente at det ikke er holdepunkter for at klagerens formål med inngåelsen av ekteskapet i hovedsak har vært å få en tillatelse i Norge (omgåelsesekteskap).
 
Nemnda var i hovedsak enig i advokatens kritikk av UDIs vedtak. Nemnda stilte spørsmål ved at ikke ambassaden har kunnet tilby klageren intervju på fransk, som er et av hovedspråkene som snakkes i Senegal. Nemnda var også enig i at det er påfallende at UDI gjennomførte intervjuet av klageren på engelsk, og samtidig bruker som argument mot innvilgelse at han ikke er god nok i engelsk til å kunne kommunisere på dette språket.
 
Nemnda mente at når det ikke fremgår av UDIs vedtak at det er gjort en vurdering av "kan-skjønnet", så er dette som en saksbehandlingsfeil, se forvaltningsloven § 41. Nemda var enige i Sivilombudsmannens syn på dette i en annen sak.
 
Som følge av at klagen ble tatt til følge, falt også grunnlaget for utvisningen bort. Nemndleder omgjorde dermed vedtaket om utvisning.
 

Var dette sammendraget nyttig?