Sist oppdatert: 14.02.2020 14.02.2020

Sammendrag: Familie

Klageren fikk ikke familieinnvandring med helsøsken i Norge fordi hun har foreldre i hjemlandet.

Bakgrunn

Klageren søkte om familieinnvandring med helsøsken i Norge som har oppholdstillatelse. I søknaden opplyste klageren at de ikke vet hvor foreldrene deres er. Familien ble splittet i hjemlandet. Søsknene har forsøkt å oppspore foreldrene, og det ble opplyst at hvis de lever så er de sannsynligvis i hjemlandet. Klageren jobber og bor i hjemlandet med en annen familie som hun kjenner.
 

Vurdering og konklusjon

UNE mente at det ikke var sannsynlighetsovervekt for at klageren er uten foreldre eller uten andre omsorgspersoner i hjemlandet. Det var opplysninger i saken om at foreldrene mest sannsynlig er i hjemlandet hvis de er i live. I tillegg er det et vilkår for tillatelse at klagerens helsøsken i Norge er en egnet omsorgsperson. Dette vilkåret var ikke oppfylt fordi klagerens helsøsken i Norge er mindreårig og derfor ikke en egnet omsorgsperson.
 
Det var heller ikke grunn til å gjøre unntak fra reglene om familieinnvandring og gi tillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn. UNE mente at klagerens situasjon ikke skilte seg vesentlig fra situasjonen i mange andre lignende saker hvor søkere lever under vanskelige forhold i hjemlandet. Det var ikke forhold i saken som kunne begrunne et unntak fra øvrige bestemmelser om familieinnvandring i denne saken.

Var dette sammendraget nyttig?