Sist oppdatert: 17.06.2020 17.06.2020

Sammendrag: Arbeid

Klageren søkte oppholdstillatelse for å arbeide som tømrer. UNE avslo fordi han ikke hadde dokumentert kompetanse som faglært arbeidstaker.

Bakgrunn

Klageren søkte om arbeidstillatelse for å arbeide som tømrer i Norge. Gjennom sin arbeidsgiver la han frem blant annet UDIs standard arbeidstilbudsskjema, kopi av pass og vitnemål fra voksenopplæring ved en skole i hjemlandet.

Vurdering og konklusjon

For å bli ansett som faglært arbeidstaker må utlendingen ha fagutdanning, fagbrev eller utdanning fra høyskole eller universitet, eller ha spesielle kvalifikasjoner.

UNE mente at klageren ikke var faglært etter regelverket. Utdanningen hans tilsvarte ikke yrkesrettet utdanning som tømrer i Norge. Utdanningen var gjennomført på tre semestre, og var dermed av for kort varighet.

I enkelte tilfeller kan en noe kortere utdanning godtas. Det må da dokumenteres at klageren samlet sett har utdanning som tilsvarer minst treårig yrkesrettet utdanning i Norge.

I denne saken hadde klageren ikke gitt opplysninger eller dokumentasjon om eventuelle opptakskrav eller forutsetninger for å ta voksenopplæringen, som kunne tilsi at han allerede hadde gjennomført deler av videregående opplæring og derfor ikke trengte treårig ordinær fagutdanning. Det gikk heller ikke frem av vitnemålet om klageren hadde deltatt på noen form for undervisning eller kun tatt eksamen i de enkelte av fagene.

Siden klageren ikke hadde lagt frem noen arbeidsattester, var det heller ikke mulig for UNE å vurdere om han hadde faglært kompetanse som tømrer gjennom yrkeserfaring (spesielle kvalifikasjoner).

UNE konkluderte med at klageren ikke oppfylte vilkårene som faglært arbeidstaker.
 

Var dette sammendraget nyttig?