Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken ble behandlet i nemnd uten personlig fremmøte fordi dette ikke var nødvendig av hensyn til de spørsmål som bød på vesentlig tvil.

Anmodningen ble enstemmig tatt til følge.

Kvinne søkte asyl i 2012. Klageren hadde oppholdt seg i Norge siden 2009 da hun søkte om refleksjonstillatelse. Klagerens asylsøknad ble avslått av UNE i 2016.

I september 2018 ble UNEs vedtak anmodet omgjort. Det ble vist til at klageren hadde diagnosen paranoid schizofreni.

Nemnda la i sin vurdering vekt på at klageren hadde en alvorlig sinnslidelse. Nemnda la til grunn at det var et adekvat behandlingstilbud i hjemlandet, men var usikre på om det var tilgjengelig for klageren. Nemnda viste til at klageren oppgav å ha forlatt Nigeria i 1994 og det var usikkert hvilket nettverk/familie hun hadde i hjemlandet.

Nemnda fant ikke at klagerens identitet var sannsynliggjort.

Var dette sammendraget nyttig?