Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte.

Klagen tatt til følge. Enstemmig.

Sammendraget gjelder kvinne fra Afghanistan og hennes søster.

Kvinnene anførte at de måtte flykte fra Afghanistan som følge av at de risikerte tvangsgifte. De kunne ikke returnere til Afghanistan fordi de hadde rømt fra de mennene de var lovet bort til. Kvinnene hadde ingen mannlige slektninger som ved en retur kunne beskytte de. Deres far var død og deres bror var drept av deres fettere. Kvinnene anførte ikke å ha noen andre mannlige slektninger enn disse nevnte fetterne, som de ikke kunne henvende seg til pga den konflikten som førte til at deres bror ble drept.

UDI avslo klagernes søknad om asyl fordi de ikke fant at deres forklaring kunne legges til grunn. Nemnda anså, på bakgrunn av klagernes forklaring i nemndmøtet samt øvrige tilgjengelige opplysninger, at klagernes forklaring var noenlunde sannsynlig.

Oppgitt identitet ble ansett sannsynliggjort.

Var dette sammendraget nyttig?