Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte. Foreldre og eldste barn hørt.

Klagen tatt delvis til følge. Enstemmig.

Sammendraget gjelder hele familien.

Familie med to voksne og tre barn. Anført tilhørighet til bayat. Anførte etnisk/ politisk konflikt med parshtunsk familie. Reiste til Iran og hadde langvarig opphold der med amayesh. To barn født i Iran. Reiste deretter til Hellas og søkte asyl. Var der i tre år før de reiste videre til Norge. Siste barnet er født i Norge.

Nemnda la til grunn at å reise videre slik denne familien gjorde aktiverte unntaket i fjerde ledd i § 28. Det var ikke nødvendig å konkludere med om vilkårene for flyktningstatus var oppfylt. De var ikke noe sted i Iran eller Hellas forfulgt eller i konkret fare for retur til Afghanistan. Reisen til Norge var gjort kun for å få opphold og nemnda gjorde unntak fra hovedregelen og ga ikke flyktningstatus.

Etter en samlet vurdering av forholdene for barna, foreldrenes omsorgsevne, usikkert nettverk på hjemstedet, UNHCRs siste anbefalinger mv. konkluderte nemnda med at det skulle gis en tillatelse etter § 38.

Tillatelsen ble gjort begrenset da klagerne ikke har fremlagt pass som dokumentasjon på sin identitet.

Var dette sammendraget nyttig?