Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Studie

Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige tvilsspørsmål.

Klagen ble tatt til følge.

UDI avslo søknaden og viste til at det var grunn til å tvile på om hovedformålet med oppholdet var å studere. UDI viste blant annet til klagerens alder og akademisk bakgrunn, og at klageren i utgangspunktet falt utenfor den aldersgruppen som får skoleplass på bibelskole. Klageren ble heller ikke gitt tillatelse etter lovens § 38 eller ansett vernet mot retur i medhold av lovens § 73.

Etter en helhetlig vurdering mente UNE at det fremstod som sannsynlig at klagerens hovedformål er å studere ved Bibelskolen. UNE bemerket blant annet at klageren hadde gitt en troverdig forklaring på skolevalget og sin motivasjon for å gå på bibelskole.

Oppgitt identitet ble ansett dokumentert.

Tillatelsen ble gitt for ett år.

Var dette sammendraget nyttig?