Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken ble behandlet i nemnd uten personlig fremmøte fordi dette ikke var nødvendig av hensyn til det spørsmålet som bød på tvil, som var farens helsesituasjon. Nemndbehandlingen var avgrenset til å gjelde opphold på humanitært grunnlag.

Klagen ble ikke tatt til følge. Enstemmig.

Sammendraget gjelder hele familien.

Ektepar med flere barn søkte om beskyttelse og anførte at flere private konflikter og trusler gjorde at de ikke kunne returnere. De hevdet at de ikke hadde noe å returnere til i hjemlandet. Dessuten var mannen alvorlig syk da de kom til Norge. Han hadde nå også utviklet en alvorlig psykisk svekkelse. De fremla pass.

Nemndlederen mente at de sentrale delene av asylforklaringen ikke var troverdige ut fra en rekke forhold. Forklaringen fremstod som oppkonstruert. UNE la likevel til grunn at to av barna for mange år siden var blitt utsatt for overgrep, men det representerte ikke noen risiko i dag.

Nemnda fant ikke at det forelå tvingende helsemessige forhold eller andre forhold som utgjorde sterke menneskelige hensyn. Faren hadde fått helsehjelp for den fysiske sykdommen, og medisin er tilgjengelig i Kabul hvor han kan få oppfølging. Familien har tilknytning til Kabul-provinsen og de har nettverk der. Barna er dessuten blitt store og moren er ressurssterk. Faren vil bli ivaretatt i hjemlandet. Barna har en relativt svak tilknytning til Norge, men god tilknytning til afghanske miljøer i hjemlandet og i Iran.

Nemnda mente at innvandringsregulerende hensyn uansett tilsa avslag. Det sentrale formålet med å komme til Norge, var å få helsehjelp til mannen og en bedre fremtid.

Var dette sammendraget nyttig?