Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Familie

Saken behandlet i sekretariatet ihht delegasjon i interne retningslinjer.

Klagen ble ikke tatt til følge.

Kvinne søkte om familieinnvandring med sin bror i Norge. Øvrig familie søkte om oppholdstillatelser to år tidligere og fikk innvilget tillatelser. UDI avslo søknaden fordi både klageren og referansepersonen var over 18 år da søknaden ble levert, og vilkårene var derfor ikke oppfylt.

I klagen ble det anført at det er svært utfordrende for en ung kvinne å bo alene i Afghanistan, og referansepersonen hadde ikke hatt råd til å betale søknadsgebyret for klageren da resten av familien søkte.

UNE mente i likhet med UDI at vilkårene for oppholdstillatelse ikke var oppfylt. Både klageren og referansepersonen var over 18 år da søknaden ble levert, og referansepersonen var også norsk statsborger og hadde derfor ikke lenger oppholdstillatelse etter utlendingsloven.

Det ble heller ikke gitt oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 49, da det ikke var sterke menneskelige hensyn i saken. Det at klageren er i en vanskelig situasjon i hjemlandet gjelder for svært mange, og innvandringsregulerende hensyn fikk derfor avgjørende betydning.

Var dette sammendraget nyttig?