RB-34 skal sikre korrekt merking av saker med lengeværande barn i DUF, og leggje til rette for informasjon og rapportering om UNE si praksis i slike saker.