Dersom klagaren oppheld seg på ukjend stad eller i utlandet, er utgangspunktet at klaga blir avvist. Det vil seie at vedtaket frå UDI blir halde ved lag. RB-01 skildrar reglane og rutinane for behandling av asylsaker der klagaren oppheld seg på ukjend stad eller i utlandet. Skildringa går også inn på avgjerdsform i UNE og rutinane der klagaren dukkar opp igjen etter at saka er avgjord.