barnesidene_some_une.no2.jpg

Hvorfor kan ikke alle som vil bo i Norge? Hva betyr barnets beste egentlig? Fra hvilket land kom det flest for å jobbe i fjor?

På våre nye sider finner du filmer, oppgaver og informasjonsmateriale som kan brukes i undervisning eller i veiledning av barn og unge om innvandringsrelaterte tema. Hovedmålgruppen for sidene er barn i 5. – 7. trinn.

Demokratiforståelse

Målet med sidene er blant annet å gi barn en forståelse for hvorfor noen får bli, mens andre ikke får bo i Norge, og kunnskap om hvilke rettigheter man har i møte med forvaltningen.

UNEs kommunikasjonsdirektør, Bjørn Lyster, er selv lærerutdannet, og han har lenge vært opptatt av at utlendingsforvaltningen skal bli flinkere til å kommunisere med barn. Både de som er direkte berørt i sakene vi behandler, men også barn generelt.  

- Barn fortjener god demokratiopplæring. De skal vite at man kan mene forskjellig om viktige samfunnsspørsmål og at vi alle kan jobbe for at regler forbedres og forandres. Det gjelder definitivt på utlendingsfeltet, hvor det er veldig mange dilemmaer og ulike hensyn som skal ivaretas, sier han.

Forankret i læreplanen

De nye sidene UNE nå lanserer for lærere og andre veiledere, de er ment å passe til temaer skolen uansett skal ta opp.

- Vi har sett på kompetansemålene i læreplanverket, og vi har vurdert hvor disse temaene passer best. De mest aktuelle knaggene er det tverrfaglige temaet «Demokrati og medborgerskap», og diverse kompetansemål for Samfunnsfag og KRLE i 5.-7. trinn. Det skal bli spennende å høre erfaringer fra lærere som bruker sidene våre for den aldersgruppen, sier Lyster.

Barna skal forstå

I tillegg til nye undervisningssider har vi også nytt innhold på barnesidene våre. Her kan barna i tillegg til å se filmer om hvordan et nemndmøte foregår og hvordan barn blir hørt av UNE, lære om gangen i utlendingsforvaltningen, ulike tillatelser og hva barnets beste betyr.

Her finner du de nye barne- og undervisningssidene våre.