UDI, UNE og PU signerer samarbeidsavtale med RBUP

Utlendingsforvaltningen har fått øremerkede midler for å styrke den barnefaglige kompetansen. Nå har UNE, UDI og PU signert en samarbeidsavtale med RBUP om et skreddersydd undervisningsopplegg for samtaler med barn.

Gjennom dette prosjektet knytter utlendingsforvaltningen seg til et fagmiljø med tung, barnefaglig kompetanse. Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) har spisskompetanse på blant annet barn og unges psykiske helse, traumatisk stress og vold.

Politiets utlendingsenhet (PU), Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) møter og har samtaler med barn som ofte er i svært sårbare situasjoner. Barna kommer som asylsøkere med sine foreldre, eller kanskje som enslige mindreårige asylsøkere. Utlendingsforvaltningen ønsker nå å sikre at barn og unge møter trygge og ivaretakende voksne gjennom hele migrasjonskjeden.

– For migranten er det kvaliteten som teller, ikke etaten, sier UNEs direktør Ingunn-Sofie Aursnes. Hun understreker at migrasjonskjedens egen innsats er helt avgjørende for at prosjektet lykkes.

Stor politisk interesse

UDIs direktør Frode Forfang viser til at det å snakke med barn er en del av kjerneoppgavene til utlendingsforvaltningen, men at målinger av kvaliteten på disse samtalene viser at det fortsatt er en vei å gå.

– Barns møte med utlendingsforvaltningen er et tema som har stor politisk interesse, og som samfunnet ellers også er opptatt av. Barns rettigheter blir ofte nevnt i festtaler, men blir heldigvis nå fulgt opp med tiltak.

Barnas behov skal stå i fokus, samtidig som undervisningsopplegget skal skreddersys de ulike etatenes rolle og behov i migrasjonskjeden.

Kompetansen må vedlikeholdes

Morten Hojem Ervik, sjef for PU, er glad for at det nå kommer kontrete tiltak rettet mot barn.

– Vi treffer barn i utfordrende situasjoner hele tiden. Selv de barna som kommer med foresatte kan oppleve at de voksne er så opptatt av sin egen situasjon at de ikke alltid tenker på barnas beste.

Samarbeidsprosjektet går i første omgang til våren 2019, men Ervik håper samarbeidet kan vare lenger enn det. Det er RBUP-direktør Arild Bjørndal enig i:

– Kompetanse er ikke noe man erverver én gang, men noe som må kontinuerlig vedlikeholdes, sier han.