Inntil videre vil politiet ikke gjennomføre returer til Libya. Plikten den enkelte har til selv å returnere etter å ha fått endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse, blir også midlertidig opphevet.

Gjennom lengre tid har økt uro og høyt konfliktnivå medført en forverring av sikkerhetssituasjonen i Libya. UNE har på denne bakgrunn besluttet å suspendere utreiseplikten.

Dette innebærer at libyske borgere som tidligere har fått endelig vedtak der UNE opprettholder UDIs avslag, inntil videre ikke plikter å rette seg etter utreiseplikten som følger av vedtaket. Dette omfatter – i tillegg til tidligere asylsøkere – også personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket.

Beslutningen er tatt for å sikre at UNE får nødvendig oversikt over situasjonen og kan vurdere retursituasjonen til landet grundig.

UNE har underrettet Politiets utlendingsenhet (PU) om at ingen i nevnte personkrets skal sendes ut inntil videre.

UNE gjør oppmerksom på at suspensjonen av utreiseplikten ikke gjelder for personer som omfattes av Dublin-forordningen eller første asyllandregelen. Disse vil fortsatt bli returnert til det landet deres asylsøknad skal behandles etter internasjonale avtaler og overenskomster.