Last updated: 03/01/202203/01/2022

2022

Published 30/06/2022   Undersøkelser Statements
I ei undersøking gjord av Opinion, svarer 59 prosent at dei har svært stor eller ganske stor tiltru til norske utlendingsstyresmakter. Dette er det nest høgaste som har vore målt i løpet av tjue år.
Published 16/06/2022   Statements Long-staying children Expulsion
Hensynet til barnets beste i saker om utvisning, er tema for første episode av UNEpodden.
– Her går vi tett på resonnementene i vedtakene som er fattet etter regelendringene i januar 2020. Vi håper den vil være nyttig for advokater, rettshjelpere og andre som involverer seg i enkeltsaker.
Published 05/04/2022  
UNE fikk medhold i 52 av totalt 77 saker i 2021.
Published 30/03/2022   Statements Court cases Expulsion
De straffbare forholdene var så alvorlige at utvisning ikke kunne anses uforholdsmessig, selv om han kom til Norge som barn.
UDI og UNE kom til at det ikkje var farleg for den kristne konvertitten å dra tilbake til Iran og nekta asyl. Har UNE vurdert saka riktig?
Published 10/03/2022   Statements EEA cases Court cases
Dommen gjev rettleiing for vilkåra for å utvise ein EØS-borgar ved mindre alvorlege lovbrot.
Published 08/03/2022   Statements Court cases Expulsion
Den russiske borgaren kom til Noreg som 11-åring. Som vaksen har han blitt dømt for fleire grove ran. Vil det vere uforholdsmessig å utvise han?
Published 03/03/2022   Case processing Statements
UNE har levert rapporten for 2021 til Justis- og beredskapsdepartementet. Den er no tilgjengeleg på une.no.
Published 03/03/2022   Debate posts Security under the law Converts
Dommer fra Høyesterett er en viktig rettskilde som UNE forholder seg korrekt og lojalt til, svarer avdelingsdirektør Øyvind Havnevik i dette innlegget.