Representanter for enslige mindreårige skal ivareta klagerens interesser, uten å opptre som fullmektig eller advokat. Representanten skal møte sammen med klageren og må:

 • ha god kjennskap til klagerens sak
 • forsikre seg om at klagerens reise er ordnet og forsvarlig
 • informere UNE om klageren har behov for særlig tilrettelegging
 • påse at klagerens behov blir ivaretatt før, under og etter møtet
 • sikre at klageren blir hørt på en forsvarlig måte

En representant kan også be om å få uttale seg under møtet.

Er du en oppnevnt verge, må UNE vurdere innholdet og omfanget av vergemålet før vi beslutter om du skal møte sammen med klageren. Oppgavene vil da bli de samme som for en representant.

Slik kan du forberede deg til møtet

Det er klagerens advokat eller annen fullmektig som har ansvar for å informere klageren om hvordan nemndmøtet foregår. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom informasjonen på nettsidene og se filmene:

Er du usikker på din rolle i et nemndmøte, eller har andre spørsmål knyttet til ditt ansvar, kontakt den statsforvalteren som oppnevnte deg eller Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Praktisk gjennomføring av møtet

Et nemndmøte varer som regel rundt seks timer, inkludert regelmessige pauser. Et møte kan vare både kortere og lengre tid. Vi bruker som regel tolk i møtet. Ikke gjør deg avhengig av mobiltelefon, PC eller annet utstyr som kan ta opp og formidle lyd og bilde. Det er nemlig ikke adgang til å ta med slikt utstyr i møterommet.

Målet med et nemndmøte er å få saken godt nok opplyst til at nemnda kan treffe en korrekt avgjørelse. I IR-04 Behandling og avgjørelse av saker i nemndmøte kan du lese mer.

Praktisk informasjon

Vi har utarbeidet retningslinjer i samråd med smittevernmyndighetene i Oslo kommune. Vi har også sett hen til tiltak i domstolene og i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. 

Merk særlig at det i den nærmeste tiden vil bli satt forskjellige tider for oppmøte i UNE. Dette for å forhindre at mange ankommer samtidig. Ikke kom tidligere enn 15 minutter før møtet begynner.

Vi sørger for at det er få mennesker til stede i lokalene og at avstanden mellom dem er størst mulig. Derfor bruker vi bare store møterom hvis utlendingen skal delta, og vi vil ta i bruk fjernmøter der dette er formålstjenlig. Det er satt opp pleksiglasskjermer som fysisk skiller nemndas medlemmer og klager/advokat under nemndmøtene.

Bare de med nødvendig ærend har adgang til våre lokaler. Nemndene har ulik oppmøtetid og pausetid. Vi har hyppig rengjøring og desinfisering av alle berøringsflater, og vi vurderer fortløpende behov for tiltak.  

Du må følge disse kjørereglene 

 • Du må ha på munnbind når du oppholder deg i resepsjonsområdet og i nemndmøterommet. Dette gjelder frem til du har satt deg ned i nemndmøterommet.
 • Du har ikke adgang hvis du har tegn til luftveisinfeksjon – også milde tegn - eller andre symptomer på forkjølelse eller covid-19, eller du er i karantene. 
 • Husk at du må ha med egen mat og eget drikke. 
 • Bruk hånddesinfeksjonen ved inngangen og vask hender hyppig og grundig underveis. 
 • Begrens oppholdstiden i resepsjonen. Gå gjerne ut i lunsjpausen. 
 • Ingen håndhilsing. 
 • Ha god hånd- og hostehygiene mens du er her.  
 • Hold 2 meters avstand til alle hvis det er mulig. Dette gjelder også i pausene.
 • Hold til høyre når du møter andre.  
 • Ikke ta heisen sammen med andre.
 • Ta med egne skrivesaker, og ta dem med hjem igjen. 
 • Respekter eventuell soneinndeling og toalettregler hvis du får adgang til UNEs indre sone.  

Kan du ikke stille i et møte du er innkalt til, kontakt den statsforvalteren som oppnevnte deg på e-post, med kopi til Statsforvalteren i Oslo og Viken på e-postadressen: sfovpost@statsforvalteren.no 

Statsforvalteren vil oppnevne en midlertidig representant eller verge som trer inn i ditt sted. Denne personen bør kontakte deg.

Statsforvalteren har ansvar for å dekke dine reiseutgifter, eventuelle utgifter til overnatting, og betale godtgjøring for arbeidet du utfører i forbindelse med nemndmøtet. Vi ber deg kontakte den statsforvalteren som oppnevnte deg for nærmere informasjon. Se også Statsforvalteren i Oslo og Viken sine nettsider.

Du vil også få informasjon i brevet fra UNE.

Les mer om klagerens reise og dekning av utgifter.

Klagere som har behov for overnatting, kan inntil videre bo på Clarion Collection Hotel Gabelshus i Gabels gate 16 på Frogner. Hotellet tilbyr frokost, lunsjpakker og kveldsmat. Kontakt UNE på Mail_Inka@une.no om det er aktuelt med overnatting på hotell.

The Board Hearing Adminstrations Office (INKA) only answers questions about summons to board hearings. If you have other questions, please contact our Information Service.

Phone: (+47) 21 08 51 26 Email: mail_inka@une.no

Street address: Stenersgaten 1 B/C, 6th floor, same building as Oslo City