Beskriver praksis innenfor bestemte tema og er skrevet i avdelingene. Praksisbeskrivelsene er utarbeidet for nemndledere og nemndmedlemmer i UNE, og publiseres offentlig slik at også andre kan ha nytte av dem.

Andre praksisbeskrivelser

  1. Tilbakekall av statsborgerskap