Norge lager reglene om hvem som får bo her. Det er ikke alle som vil bo i Norge som får lov til det.

Det er ikke sånn at alle som har lyst får lov til å bo i Norge. Alle land i verden har regler om hvem som får lov til å bo i landet sitt.

For å finne ut hvem som får lov til å bo her, så er det mange lover og regler vi må følge. En av dem er utlendingsloven. Vi må også se på hva som står i blant annet menneskerettighetene og barnekonvensjonen (ekstern lenke)

Det er det mange forskjellige grunner til. Noen vil jobbe eller studere. Andre vil være her fordi de har familie som bor i Norge. Noen kommer også fordi de mener det er farlig for dem å bo i hjemlandet sitt, og derfor trenger de beskyttelse i Norge.

Beskyttelse betyr at du får lov til å bo i et trygt land når det ikke er trygt for deg å bo i hjemlandet. Det kan være at du ikke er trygg i hjemlandet på grunn av krig eller forfølgelse. Eller det kan være at du har meninger som ikke er lov i det landet du kommer fra, at du har en religion som er forbudt eller at du tilhører en gruppe mennesker som ikke blir beskyttet i hjemlandet ditt.

Alle mennesker har rett til å søke om beskyttelse i et annet land.

For å få beskyttelse i Norge, må de som søker om det fylle de kravene til flyktning som det står om i flyktningkonvensjonen og i utlendningsloven.

Å gi beskyttelse til de som ikke kan få det i hjemlandet sitt, er det viktigste vi gjør. Derfor kan vi også mye om hvordan det er i alle de landene det kommer mennesker fra til Norge.