Last updated: 03/01/202203/01/2022

2022

Published 03/03/2022   Debate posts Security under the law Converts
Dommer fra Høyesterett er en viktig rettskilde som UNE forholder seg korrekt og lojalt til, svarer avdelingsdirektør Øyvind Havnevik i dette innlegget.
Kontradiksjon er en viktig side ved rettssikkerheten. Hva kontradiksjon handler om, og hvordan UNE ivaretar dette i saksbehandlingen, utdyper nemndleder Camilla Wohl Sem i denne fagartikkelen.
Published 14/02/2022   Case processing Service Asylum/protection
UNE handsama 4701 saker i 2021. Det er historisk lågt. Og ikkje sidan 2007 har omgjeringsdelen vore så høg.
Published 08/02/2022   Statements Expulsion Long-staying children
En ekstern arbeidsgruppe har vurdert regelverk og praksis i utvisningssaker som berører barn, og de har levert rapporten sin til departementet.
Siden 2017 har UNE, UDI og PU jobbet for å styrke den barnefaglige kompetansen i asylforvaltningen. Arbeidet har gitt resultater viser en ny, ekstern evaluering av Fafo.
Published 24/01/2022   Statements Grand Board Long-staying children
Stornemnd ga mor opphold på humanitært grunnlag blant annet av hensyn til likebehandling og barnets beste. Vedtaket er en prinsipiell avgjørelse.
Published 18/01/2022   Kronikk Asylum/protection Case processing
Ulike vurderinger i enkeltsaker trenger ikke å handle om at noen tar feil.
Det er politisk bestemte regler som gjør at foreldre til norske barn kan måtte forlate Norge og barna sine.