Last updated: 10/01/201810/01/2018

2018

Published 20/07/2018   Statements Undersøkelser
I en undersøkelse gjort av Opinion, svarer 58 prosent at de har svært stor eller ganske stor tiltro til utlendingsmyndighetene. Dette er det samme som i fjor, og det nest høyeste som har vært målt.
Published 05/07/2018   Family immigration Grand Board
UNE avholder stornemnd i august fordi sivilombudsmannen er uenig i UNEs tolkning av ettårsfristen i familieinnvandringssaker.
Published 05/07/2018   Expulsion Grand Board
Stornemnda kom i april 2018 til at personer som begår straffbare handlinger og utvises, skal vurderes ut fra deres oppholdsstatus da de begikk handlingen.
Hvordan kunne det ende slik, spør mange? Staten ved Utlendingsnemnda ble jo dømt i vår høyeste domstol, Høyesterett dømte jo vedtaket fra UNE som ugyldig? Hvorfor kommer ikke Farida tilbake til Norge? Jeg skjønner at dette er vanskelig å forstå.
Published 27/06/2018   Statements
Data fra utlendingsforvaltningen skal sendes direkte til folkeregisteret for utdeling av fødselsnummer. Slik blir prosessen enklere for dem som får oppholdstillatelse.
Published 12/06/2018   Statements Long-staying children
Utlendingsforvaltningen har fått øremerkede midler for å styrke den barnefaglige kompetansen. Nå har UNE, UDI og PU signert en samarbeidsavtale med RBUP om et skreddersydd undervisningsopplegg for samtaler med barn.
Published 12/03/2018   Kronikk Asylum/protection
Er taushetsplikten alltid det som tjener den svakeste part best, når asylbehandling oppleves urettferdig av mennesker og støttegrupper uten innsyn i fakta?
Published 09/02/2018   Statements
I statsråd fredag 9. februar 2018 fikk Ingunn-Sofie Aursnes forlenget sitt åremål som direktør for Utlendingsnemnda (UNE) for seks nye år.
Published 22/01/2018   Statements Afghanistan Asylum/protection
Forskriftsendring gir en gruppe som har fått tidsbegrensede tillatelser som enslige mindreårige, rett til å søke beskyttelse på nytt. Søknadene skal leveres til UDI innen 2. mai.