Riksvåpnet

Samtidig forlenges UNEs adgang til å gjennomføre nemndmøter og forvaltningssamtaler som fjernmøter.

Det skriver regjeringen i en pressemelding.

Koronasituasjonen er årsaken

I juni i år vedtok Stortinget en midlertidig lov som begrenser innreise for utlendinger som ellers ville hatt lovlig adgang til å reise inn til Norge. 

Begrunnelsen for å innføre loven var koronasituasjonen og hensyn til folkehelsen. Det er denne loven som nå forlenges frem til 1. juni 2021.

«Koronaviruset er fremdeles en trussel mot folkehelsen, og vil være det fram til en tilstrekkelig andel av befolkningen er immune ved vaksinasjon. Sett i lys av det, må varigheten av reglene forlenges», skriver regjeringen.

Loven gjelder ikke norske statsborgere eller statsborgere fra et annet nordisk land som er bosatt i Norge.

Vurderinger gjøres fortløpende

Justisminister Monica Mæland sier at varigheten av innreiserestriksjonene må vurderes fortløpende, i tråd med smitteutviklingen.

- Det er ikke gitt at vi skal ha innreiserestriksjoner helt frem til juni 2021. Regjeringen gjør fortløpende vurderinger hvor lenge det er behov for restriksjonene, uttaler Mæland i pressemeldingen.

Loven justeres

Regjeringen har også justert loven på to punkter:

  • Lovens § 2 fastsetter begrensninger for hvem som har rett til innreise, og paragrafens bokstav f regulerer innreise for utlendinger med visum til Norge. Utlendinger med visum kan fremdeles reise inn dersom de øvrige vilkårene i § 2 er oppfylt, men det har blitt presisert at vilkårene for unntak må være oppfylt på innreisetidspunktet.
  • § 7 inneholder en bestemmelse som gjør det mulig å utvise utlendinger uten oppholdstillatelse dersom de bryter innreiserestriksjonene. Her har det blitt foretatt en presisering: Dersom en utlending har blitt utvist etter loven om innreiserestriksjoner § 3, men likevel ikke forlater Norge, kan utlendingen også utvises etter utlendingsloven § 66 første ledd bokstav a. Dette er fordi utlendingen da har unndratt seg «gjennomføringen av et vedtak som innebærer at vedkommende skal forlate riket».

Hele lovteksten er relativt kort, og kan leses på lovdata.no. Du finner også en spørsmål-svar-seksjon på regjeringens hjemmesider om hvilke restriksjoner som gjelder.

UNE fortsetter med digitale møter

Samtidig forlenges UNEs adgang til å gjennomføre nemndmøter og forvaltningssamtaler over videolink (fjernmøte). Dermed kan UNE opprettholde denne delen av driften til tross for koronasituasjonen.