Ingunn-Sofie Aursnes

By Ingunn-Sofie Aursnes, direktør i Utlendingsnemnda

Politiske føringer styrer aldri vedtakene i UNE, svarer UNEs direktør i et debattinnlegg i Dagsavisen.

Torleif Støylen delte fredag 30. november sine refleksjoner etter å ha vært tilhører i Oslo tingrett.

Det et viktig at publikum følger slike rettssaker, slik at forvaltningen blir «sett i kortene». Likevel er det dessverre feilopplysninger og feilslutninger i Støylens innlegg som jeg ikke kan la stå uimotsagt.

Når det gjelder selve spørsmålet om beskyttelse og den unge afghanske mannens troverdighet, vil ikke jeg her gå inn på en diskusjon med Støylen. Her har Utlendingsdirektoratet (UDI) og deretter Utlendingsnemnda (UNE) og til sist Oslo tingrett, kommet til at han ikke har krav på beskyttelse (asyl) i Norge. Støylen mener noe annet, og er i sin fulle rett til å mene at både forvaltningen og domstolen tar feil.

Det jeg imidlertid må kommentere er det Støylen sier om at denne rettssaken er et resultat av politiske føringer.

Behandlingen av søknader om opphold i Norge behandles av UDI, og klager over avslag på slik søknad behandles i UNE. UNE er et uavhengig forvaltningsorgan som kun styres av lov og forskrift, og vedtak fattes enten i en nemnd bestående av en nemndleder og to legfolk, eller av nemndlederen etter forberedelse i vårt juridiske sekretariat når saken ikke har vesentlige tvilsspørsmål. Politiske føringer styrer aldri vedtakene i UNE.

Støylen gjør en kobling mellom asylsaksbehandling og måltallene for Politiets utlendingsenhet (PU). Men det er ingen sammenheng mellom terskelen for å gi beskyttelse mot forfølgelse og politiets måltall for utsendelse av personer uten lovlig opphold.
Det er beskyttelsesbehovet, beskrevet i konvensjoner og norsk lov, som avgjør om en person har krav på beskyttelse, helt uavhengig av de måltall som PU skal oppfylle.

Personer uten lovlig opphold kan sendes ut av PU med tvang. Dette gjelder særlig kriminelle utlendinger, men også personer som ikke selv reiser ut av landet etter å ha fått avslag på asylsøknaden.

At resultatkravene for politiets del på noen måte skulle innvirke på resultatet av forvaltningens behandling av saker om beskyttelse mot forfølgelse, er krenkende for hele grunntanken som bærer det internasjonale asylinstituttet.

Dette debattinnlegget ble først publisert i Dagsavisen 7. desember 2018 (ekstern lenke), og er skrevet som et svar på et debattinnlegg signert Torleif Støylen som ble publisert i Dagsavisen 30. november 2018.