Last updated: 19/01/2020 19/01/2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken ble behandlet i nemnd med personlig fremmøte. Anmodningen ble tatt til følge. Enstemmig.

Sammendraget gjelder en asylsøker som kom til Norge og anførte at han var såkalt enslig mindreårig. UDI ga ham en tidsbegrenset tillatelse frem til han fylte 18 år etter forskriftens § 8-8.

Klageren anførte at han etter å ha kommet til Norge hadde konvertert til kristendommen. I nemnda vitnet klagerens tidligere verge og soknepresten fra klagerens menighet.

Etter en helhetlig vurdering mente nemnda at klageren fremsto som en troverdig og oppriktig kristen. Han utviste god forståelse for det kristne budskapet, og var reflektert rundt valget om å gå bort fra islam. Klageren hadde gjennomgått dåp og konfirmasjon.

Det å ha konvertert fra islam til kristendommen omfattes av konvensjonsgrunnen «religion». Nemnda fikk en redegjørelse av relevant landinformasjon hva gjelder situasjonen for afghanere som har konvertert. Landinformasjonen tilsier at personer som har konvertert fra islam til kristendommen har en velbegrunnet frykt for forfølgelse ved en retur til Afghanistan.

Klageren hadde derfor et beskyttelsesbehov etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a. Klageren hadde sannsynliggjort sin identitet.

Tillatelse ble gitt for 1 år, men kunne fornyes. Klageren ble anmodet om å legge frem pass ved søknad om fornyelse.

Var dette sammendraget nyttig?