Last updated: 19/01/2020 19/01/2020

Sammendrag: Arbeid

Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige tvilsspørsmål.

Klagen ble ikke tatt til følge.

Sammendraget gjelder mann som søkte en tillatelse som faglært arbeidssøker. UDI avslo søknaden fordi han ikke hadde en av tillatelsene som nevnes i § 6-29 første ledd, på søknadstidspunktet.

UNE la også til grunn dette og viste til at klagerens tidligere tillatelse som faglært var utløpt noen dager før klageren søkte om tillatelse på nett. Klageren hadde fått beskjed om at det måtte søkes om ny tillatelse senest en måned før. At klageren hadde søkt på nett var heller ikke tilstrekkelig, da det er oppmøte hos politiet som regnes som søknadstidspunktet. Klageren hadde derfor søkt tillatelse for sent. Han hadde ikke noen gyldig tillatelse da han søkte.

Var dette sammendraget nyttig?